Блог

История на текстилна фабрика "Белотекс"

Дружеството е със седалище гр.Златоград, обл. Смолянска, като в дейността си то следва традициите в тъкачното производство в града, поставени още през 1968г. След извършване на приватизация през 1996г., фирмата става изцяло частна собственост без държавно участие.

Днес “Белотекс-95” АД е в списъка на основните производители и износители на суров текстил за страната. Месечното производство възлиза на около 1 000 000 лин.м и средно потребление на около 350 тона памук. 70 % от общо произведената продукция е с експортна ориентация, предимно за страни от Европейския съюз. Малки количества се реализират на пазарите на суров памучен текстил в Сърбия и Македония.

В края на 2004 и през 2005 г. са реализирани инвестиции в размер на 1 175 000 EUR за закупуване на нови тъкачни станове SULZER P 7100 B 360 с нищелкови уредби (Staubli), които дават по-големи асортиментни възможности в сравнение със съществуващата техника.

Голямото разнообразие на предлаганите тъкани, високото качество на продукцията и акуратността по отношение срока и условията на доставка са основните приоритети в производствената и пласментна политика на фирмата .

 През 2001г. БТПП класира фирмата по нетни приходи от продажби в топ-листата на първите 100 търговски дружества в България, а през 2004 г. дружеството получава номинация за качество на произведена и реализирана за износ продукция от Европейския център по качество в Брюксел.

С оглед повишаване конкурентноспособността на продукцията и оптимизиране на производствения процес, през 2004 година е разработена и внедрена системата за управление на качеството ISO 9001: 2000 – факт, който свидетелства за положените усилия в посока на удовлетворяване на все по-завишените изисквания на международните пазари в условията на силна конкурентна среда.

Днес, фирмата е основен производител в България на сурови тъкани, както и на спално бельо от висококачествен сатениран памук или памук тип Ранфорс. Наши клиенти са големи хотелски вериги, болници, СПА-центрове, както и много граждани, закупили нашите продукти от магазинната мрежа, с която разполагаме.Още полезни статии четете в нашия Блог


Коментари:


« назад